ข่าวดีเกษตรกร ราคาปุ๋ยเคมีลงต่อเนื่อง ยูเรียลด 53%

ปุ๋ย

กรมการค้าภายใน ชี้ปุ๋ยเคมีราคายังลงต่อเนื่อง ยูเรียลด 53% แอมโมเนียมซัลเฟต ลด 50% ยาฆ่าหญ้า ลด 24% ฆ่าแมลงลด 32% ขณะที่ผลร้องสายด่วน 1569 ครึ่งปี 2566 พบมี 2,075 เรื่อง ส่วนใหญ่ร้องไม่ปิดป้ายราคา ขายแพง ดำเนินคดี 75 คดี ปรับ 7.86 หมื่นบาท

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาปุ๋ยเคมี มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ลดลง 53% จากที่เคยขึ้นไปกระสอบละ 1,600 บาท ตอนนี้เหลือ 760 บาท บวกลบ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และค่าขนส่ง ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ลดลง 50% แม่ปุ๋ยฟอสเฟต 18-46-0 ลดลง 37% และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 ลด 37% ส่วนยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชก็ลดลง โดยยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเซต ลด 24% กลูโฟซิเนต ลด 25% ยาฆ่าแมลง อะบาเม็กติน ลด 32%

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี

ทั้งนี้ กรมยังได้ติดตามการจำหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Food Delivery พบว่าผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันลดราคาในการสั่งซื้ออาหารมากขึ้น โดย LINE MAN ให้ส่วนลดสูงสุด 80 บาท เมื่อสั่งซื้ออาหารขั้นต่ำ 300 บาท GRAB ให้ส่วนลด 30% สูงสุด 80 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 250 บาท ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนอกพื้นที่กรุงเทพฯ กำหนดขั้นต่ำ 150 บาท และ Shopee Food ให้ส่วนลดสูงสุด 50% และส่งฟรีทุกพื้นที่ เป็นต้น

พบเรื่องร้องเรียน 2,075 เรื่อง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สถิติการรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1569 ช่วง 1 ม.ค.-5 ก.ค. 2566 มีจำนวน 2,075 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 1,712 เรื่อง เพิ่มขึ้น 21.20% โดยหมวดสินค้าที่มีการร้องเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การร้องเรียนเครื่องชั่งไม่เที่ยง มาตรวัดไม่ตรง จำนวน 543 คำร้อง

ร้องเรียนอาหารและเครื่องดื่ม 511 คำร้อง และหมวดบริการ เช่น ค่าชมการแสดงคอนเสิร์ต 501 คำร้อง และพฤติกรรมที่ร้องเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 1,039 คำร้อง จำหน่ายสินค้าราคาแพง 480 คำร้อง และไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ปริมาณไม่เหมาะสมกับราคา ปิดป้ายราคาไม่ชัดเจน 234 คำร้อง


โดยผลการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน กรมได้ดำเนินคดีทั้งสิ้น 75 คดี ปรับเป็นเงิน 78,600 บาท แยกเป็น ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก 69 คดี เปรียบเทียบปรับ 75,800 บาท แสดงราคาจำหน่ายปลีกไม่ตรงกับราคาที่จำหน่าย 6 คดี เปรียบเทียบปรับ 2,800 บาท

อุดม ศรีสมทรง
อุดม ศรีสมทรง