โออาร์พร้อมเปิดตัวซูเปอร์แอปพลิเคชั่น Xplore เชื่อมโยงชุมชนเข้าสู่ออนไลน์

ดิษทัต ปันยารชุน
ดิษทัต ปันยารชุน

โออาร์พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ สร้างซูเปอร์แอปพลิเคชั่นชื่อ Xplore เชื่อมโยงชุมชนเข้าสู่ออนไลน์ ที่สามารถนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ เข้ามาจำหน่าย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ เปิดเผยระหว่างงานสัมมนา ESG Game Changer ในหัวข้อ สร้าง “ความยั่งยืน” ให้เป็นจริง ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าเราต้องการอยากให้เห็นวาโออาร์นั้น ได้ทำอะไรให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางคนมองว่าเราเป็นผู้ค้าน้ำมัน และช่วงนี้ราคาน้ำมันขึ้น อาจจะไม่ค่อยรักเรา แต่ในมุมของเรา E.S.G. ความยั่งยืนที่เราปฏิบัติ ซึ่งเราก็ยังดำเนินการและยังไม่ได้หยุดไปนั้น ได้ส่งเสริมและสร้างการเติบโตให้กับสังคมอย่างมากมาย

ดิษทัต ปันยารชุน

               

พร้อมกันนี้ OR ยังให้ความสำคัญกับ 4 พันธกิจ ได้แก่ SEAMLESS MOBILITY การพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีและเชื่อมโยงที่ให้ไร้รอยต่อโดยต้องการให้เกิดการใกล้ชิด แม้ว่าพลังงานจะไปอยู่ที่ทางไหน เราก็จะเชื่อมโยง เชื่อมต่อให้เข้ากับการให้บริการ ALL LIFESTYLES เราไม่ได้ทำธุรกิจขายน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีธุรกิจใหม่ด้วย

และอีก 3 เดือนจะเห็นธุรกิจของเรา คือ เรื่องของความสวยความงาม ด้านสุขภาพ ซึ่งมองว่าเป็นธุรกิจเป้าหมาย เพราะสังคมกำลังเข้าสู่ผู้สูงอายุซึ่งมีมากขึ้น เรามองกลุ่มธุรกิจนี้และพร้อมจะให้โอกาสของผู้ค้าของเราเข้ามาอยู่

GLOBAL MARKET เราประสบความสำเร็จในกลุ่มของธุรกิจซึ่งพร้อมที่จะขยายเพื่อหาโอกาสในการทำธุรกิจในต่างประเทศซึ่งมีอยู่มากกว่า 10 ประเทศ เช่น สปป.ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมา และโอมาน เราเข้าไปอยู่ในทุก ๆ แห่ง

โดยธุรกิจเราไม่หยุดที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น แต่เรามองหาโอกาสในต่างประเทศและพร้อมที่จะไขว่คว้า เพราะในประเทศไทยยังมีข้อจำกัด และผู้กำกับดูแล เราจะแสวงหาโอกาสที่ขยายธุรกิจออกไป

OR INNOVATION เรามีแนวคิดที่แตกต่าง การที่เราจะสร้างความแตกต่าง จากปัจจุบันเรามีสถานีบริการ เราจะพัฒนา เราไปอยู่ในออนไลน์จะเข้าไปในอยู่ออนไลน์ 50% โดยในเดือนหน้าเราจะเปิด application ชื่อว่า Xplore

ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชั่นที่เข้าไปใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น ไม่ใช่เป็นแค่ application ของ OR แต่เป็นกลุ่มของ ปตท. ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์มากมาย ธุรกิจ EV ยาที่เรากำลังพัฒนาอยู่ เราทำงานเป็นกลุ่ม จะเป็น application ที่ใหญ่ที่สุดของ ปตท. และจะขยาย และแอปนี้จะเป็นซูเปอร์แอปของ ปตท.ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชั่นนี้จะมีประโยชน์กับชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็น marketplace รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือข่ายของเรา และเราจะนำขึ้นมาอยู่บนแอปพลิเคชั่น คนก็จะมีโอกาสสามารถขายของบนแอปพลิเคชั่นของเราฟรี

นายดิษทัตกล่าวว่า สำหรับชุมชนและสังคมที่เราดูแลอยู่สู่ความยั่งยืน SDG เป็นภาพใหญ่ของสหประชาชาติ แต่สิ่งที่เราเดินหน้า การให้โอกาสคนตัวเล็กเป็นสิ่งที่ทำอยู่ การให้โอกาสทุกรูปแบบเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน สังคม เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเรา เพราะเราไม่สามารถทำธุรกิจได้คนเดียว และเมื่อเขาทำธุรกิจร่วมกัน เราก็ต้องเข้าไปดูแลและไม่หยุดที่จะคิด และสร้างการเติบโตไปด้วยกัน

นอกจากนี้ SDG และ ESG เราสร้างความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกันด้วย ทั้งนี้ ความคิดของโออาร์เองยังไม่ได้มองเรื่องของ green เป็นต้นทุน แต่เรามองเป็นเรื่องของการสนับสนุน เป็นเรื่องเอาพลังงาน หากเรานำกลับมาใช้ก็คือการบริหารต้นทุน การใส่เงินเข้าไปให้โอกาสการทำธุรกิจให้ความยั่งยืน เราไม่เคยคิดว่าเป็นต้นทุน

ซึ่งเป็นแนวคิดของการวางกลยุทธ์ของเรา อีกทั้งเราโปรแกรมต่าง ๆ มากมายด้วย