เอสซีจี พัฒนา Energy Trading Platform หนุนพลังงานหมุนเวียน 100%

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ พัฒนา Energy Trading Platform

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ผนึกพันธมิตรศึกษารูปแบบธุรกิจพัฒนา Energy Trading Platform ตอบโจทย์นิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ 100%

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy Trading Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยโครงข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยมีนายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมด้วยนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแถลงข่าว

               

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม พร้อมมองหาแหล่งไฟฟ้าที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับรูปแบบและปริมาณการใช้ไฟของแต่ละธุรกิจ ตามเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต