พิมพ์ภัทรา จ่อชงนายกฯ ตั้งองค์การมหาชนฮาลาล ยันไม่กระทบอำนาจ กอท.

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

“พิมพ์ภัทรา” จ่อชงนายกฯ รวบ 10 หน่วยงาน ตั้ง “องค์การมหาชนฮาลาล” ลุยหน้าอุตสาหกรรมฮาลาล พร้อมยันไม่กระทบอำนาจออกใบรับรองมาตรฐานฮาลาลของ กอท.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย ซึ่งไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายแค่เฉพาะประเทศที่นับถืออิสลาม อย่างอินโดนีเซีย หรือตะวันออกกลาง เท่านั้น แต่หลายประเทศเองก็ยังใช้เรื่องของฮาลาลมาเป็นมาตรฐานด้วยเช่นกัน ทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้

โดยทางกระทรวงจะรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 10 หน่วยงานจากหลายกระทรวงมารวมเป็นองค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากเดิมที่เคยจะตั้งเป็นกรมฮาลาล เนื่องจากว่ากระบวนการจัดตั้งกรมนั้นมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และกินระยะเวลานาน ขณะที่การตั้งเป็นองค์การมหาชนจะทำได้รวดเร็วมากกว่า

               

“อุตสาหกรรมฮาลาลต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ รวมถึงต้องการหน่วยงานที่เป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยกลายเป็นฮับของฮาลาล และเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมในประเทศ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้า โดยต้องประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในภายหลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับจากการประชุมเอเปคที่สหรัฐ”

นอกจากนี้ นางสาวพิมพ์ภัทรายังกล่าวอีกด้วยว่า คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ยังคงมีอำนาจในการออกใบอนุญาตฮาลาลตามเดิม ไม่ได้มีการก้าวก่ายอำนาจซึ่งกันและกัน เพียงแต่กระทรวงจะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮาลาล

ซึ่งกระจายตามกระทรวงต่าง ๆ ให้รวมเป็นองค์การมหาชนเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสัปดาห์หน้าที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็ต้องการที่จะให้เข้ามาหารือร่วมกัน เพราะได้มีการตั้งคณะกรรมการฮาลาลขึ้นมาเช่นเดียวกันในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการฮาลาลอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำเสนอรายละเอียดต่อนายกรัฐมนตรี