ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ขึ้นแท่นประธานบอร์ด ปตท.คนใหม่

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

บอร์ด ปตท.แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานบอร์ด ปตท.คนใหม่ แทน ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โดยในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการ ปตท. (แทน ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานบอร์ดคนเก่า)

               

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องมีการนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อนตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา

โดยเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางดร.ประเสริฐได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เพื่อนั่งเป็นประธานบอร์ด ปตท.เพียงตำแหน่งเดียว