หอการค้าจัด Big Match 2566 เชื่อม 157 ธุรกิจ SMEs-7 บิ๊ก Modern Trade

สนั่น อังอุบลกุล

คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ-หอการค้าไทย ผนึกกำลังจัด “Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจ SMEs-Modern Trade ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รายย่อยแห่ร่วม 157 ราย พร้อม 7 บิ๊ก บริษัท Modern Trade

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดกิจกรรม “Big Match 2566” ซึ่งเป็นการจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมกับตลาด Modern Trade ว่ากิจกรรมนี้เป็นความตั้งใจของหอการค้าฯ และพันธมิตรที่มุ่งมั่นจะส่งเสริม SMEs ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย

ด้วยเหตุนี้จึงได้นำแนวทาง Connect the Dots ดึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสถาบันการเงินเข้ามาช่วยยกระดับ พร้อมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่องทางการค้าของ SMEs ให้สามารถขยายยอดขายเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในอนาคต

“หอการค้าฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ซึ่งสิ่งสำคัญวันนี้ที่จะช่วยให้ประเทศเติบโตและแข่งขันได้ จำเป็นต้องพัฒนาคนและผู้ประกอบการไปพร้อมกัน โดยรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องควบคู่กันไป และเสริมด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนเดินหน้าต่อได้” นายสนั่นกล่าว

ด้านนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ประธานคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “Big Match 2566” ในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร Modern Trade และหน่วยงานภาครัฐภายใต้คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมัครนำเสนอสินค้าตั้งแต่ 5-31 ตุลาคม 2566 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 349 ราย และมีสินค้าให้พิจารณาคัดเลือกมากถึง 1,200 รายการ และมีผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น (Pre-Screen) ถึง 157 ราย ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว


กิจกรรม “Big Match 2566” เป็นการจับคู่ธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย จัดโดยคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรสู่การจับคู่ธุรกิจกับ 7 ห้าง Modern Trade ชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ 7-Eleven, TOPS, Gourmet Market, Lotus’s, Big C, Robinson Lifestyle และ Makro เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด Modern Trade ขยายช่องทางการกระจายสินค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร