อนุชา รมช.เกษตรฯ ร่วมคณะนายกฯ ติดตามเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์

เศรษฐา ทวีสิน

อนุชา รมช.เกษตรฯ ร่วมคณะ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาแหล่งน้ำ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ว่า ได้ตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น 1 ในจังหวัดที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน

มีพื้นที่ชลประทานประมาณ 450,000 ไร่ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนการใช้น้ำให้กับจังหวัดต่าง ๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวม 22 จังหวัด ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

สำหรับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ตั้งอยู่ในแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านคลองนาพง หมู่ 7 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันได้สร้างเขื่อนทดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ลับแล อ.ตรอน และ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก รวมพื้นที่กว่า 481,400 ไร่

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้มีการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ทั้งภัยจากน้ำป่าไหลหลาก และภัยจากน้ำท่วมขัง อาทิ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปาดและระบบส่งน้ำ และโครงการเพิ่มศักยภาพแก้มลิงบึงธรรมชาติ (บึงหล่ม บึงกะโล่ บึงมาย และบึงช่อ)


ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบในส่วนของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโครงการอื่น ๆ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับลุ่มน้ำน่าน เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ ได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี