ไข่ซีพีเอฟรักษ์โลกได้ เปิดตัวใช้ถาดไข่พลาสติกรีไซเคิล 100% ราคาขายคงเดิม

ไข่ไก่

ซีพีเอฟ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ถาดไข่ไก่สดทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% สามารถรีไซเคิลได้ วางจำหน่ายทั่วประเทศ ราคาเดิม ชูความมุ่งมั่นผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และส่งเสริมผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก มีทางเลือกสินค้าอาหารคาร์บอนต่ำเพิ่มขึ้น

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟนำร่องพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับไข่ไก่สด โดยใช้พลาสติก PET รีไซเคิล 100% จากเดิมเคยใช้พลาสติกรีไซเคิลในสัดส่วน 80%

ทั้งนี้ บริษัทยังออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่กระบวนการแปรรูปได้สะดวก โดยใช้ฉลากกระดาษสอดในบรรจุภัณฑ์ แทนการใช้สติกเกอร์พลาสติกแถบกาว วันนี้ ผู้บริโภคสามารถซื้อไข่ไก่บรรจุในถาดพลาสติกรีไซเคิล 100% ได้แล้วจากร้านจำหน่ายทั่วประเทศ โดยราคาจำหน่ายยังคงเป็นราคาเดิม

ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลของซีพีเอฟได้รับการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยโดยห้องปฏิบัติการขององค์กรรับรองภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด ปลอดภัย ไม่กระทบต่อคุณภาพของอาหาร

“ถาดไข่ไก่สดที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตอาหาร เนื่องจากการใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลมีปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์น้อยกว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเม็ดพลาสติกใหม่ ถาดไข่พลาสติกที่สามารถรีไซเคิล 100% สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ 29 %” นายกิตติกล่าว

นอกจากนี้ ซีพีเอฟได้ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ทั้งถาดไข่ไก่ขนาดบรรจุ 30 ฟอง และบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดขนาด 4 ฟอง และ 10 ฟอง ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% มาตั้งแต่ปี 2020 พร้อมทั้งทุ่มเทหาแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารอื่น ๆ ส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และสะดวกต่อการคัดแยกเพื่อนำไปแปรรูปใหม่ได้ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและได้ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม


“ซีพีเอฟตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมควรให้ความสำคัญ ไม่เพียงแต่ภาคอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น แต่รวมถึงผู้บริโภคและทุกคนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิต บรรจุภัณฑ์ถาดไข่ในครั้งนี้จะเป็นความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ก้าวสู่องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net-Zero ในปี 2050 เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับเราและรุ่นต่อไป” นายกิตติกล่าว