บอร์ดแข่งขัน เรียก TIKTOK -ผู้ค้าเจรจา แก้ปมร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

tiktok

บอร์ดแข่งขัน กขค. เรียก TIKTOK -ผู้ค้า เจรจาหาทางออก หลังรับร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กขค. ได้รับทราบปัญหาของผู้ค้าในแพลตฟอร์ม Tiktok ที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น ปัญหาร้านค้าโดนระงับบัญชี/ปิดบัญชี และไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ หรือปัญหาการคิดค่าขนส่งย้อนหลัง

ล่าสุดได้มีการเชิญแพลตฟอร์ม Tiktok พร้อมทั้งตัวแทนร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ เข้ามาเจรจาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันและให้แพลตฟอร์มได้ชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเป็นคดีความ

ตัวแทนร้านค้ายังได้กล่าวขอบคุณสำนักงาน กขค. ที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการพูดคุยครั้งนี้ โดยนางสาวเพชรลัดดา อาจยุทธิ์ หนึ่งในผู้ค้าที่ประสบปัญหา กล่าวขอบคุณสำนักงาน กขค. ที่ช่วยให้ได้พบกับเจ้าหน้าที่ Tiktok ทำให้รู้สึกโล่งใจ เพราะได้รับความชัดเจนในเรื่องของการถอนเงิน รวมไปถึงเรื่องการคิดค่าขนส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กขค. ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

นางสาวรัตนวดี พังภักดี ผู้ค้าอีกรายที่ประสบปัญหา กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณทางสำนักงาน กขค. และมั่นใจในสำนักงาน กขค. ว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ขายดี สามารถขายสินค้าได้มาก แต่เมื่อเกิดปัญหา กลับไม่ทราบว่าจะสามารถพูดคุย แจ้งปัญหาหรือร้องเรียนกับหน่วยงานใดได้บ้าง ตอนนี้ทราบแล้วว่าถ้าเกิดปัญหาจะติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องกับหน่วยงานใด จึงรู้สึกขอบคุณทางสำนักงาน กขค. เป็นอย่างมาก


นางสาวธนัฏฐ์ภร ศรีเกษม ผู้ค้าที่ประสบปัญหาการคิดค่าขนส่งย้อนหลัง กล่าวว่า ขอบคุณสำนักงาน กขค. อย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เพราะถ้าหากไม่ได้ความช่วยเหลือ คงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้