พีระพันธุ์ชง ครม. เคาะค่าไฟฟ้า-ตรึงดีเซล พรุ่งนี้

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

พีระพันธุ์ เสนอ ครม. 19 ธ.ค. 2566 ลดค่าไฟฟ้างวดมกราคม-เมษายน 2567 ไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย พร้อมตรึงราคาดีเซล 3 เดือน เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชน

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ธันวาคม 2566 กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอเพื่อพิจารณาในการดูแลค่าไฟฟ้างวดแรกของปี 2567 (ม.ค.-เม.ย. 2567) รวมไปถึงการตรึงราคาน้ำมันดีเซล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

“ครม.พรุ่งนี้ (19 ธันวาคม 2566) มีวาระที่จะเสนอให้พิจารณาค่าไฟฟ้า แต่ยังบอกตัวเลขไม่ได้ตอนนี้ ยังไม่จบ ซึ่งถ้ายังไม่ใช่ตัวเลขจริงก็ยังไม่อยากพูดออกไป หรือพูดล่วงหน้า ตอนนี้ปลัดกระทรวงพลังงานก็เร่งอยู่”

อย่างไรก็ดี รอติดตามที่ประชุม ครม.พรุ่งนี้ เพราะมีหลายอย่าง หลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเข้าด้วยกัน พร้อมที่จะเสนอตรึงดีเซล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วย

รายงานจากกระทรวงพลังงานระบุว่า ตัวเลขค่าไฟฟ้าที่จะเสนอเข้า ครม. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเปราะบาง จำนวน 17 ล้านครัวเรือน ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะได้รับการตรึงค่าไฟฟ้าไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย ส่วนกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วยขึ้นไป ทั้งประชาชนทั่วไปและอุตสาหกรรม จะไม่เกินที่ 4.20 บาทต่อหน่วย

ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาตัวเลขที่เหมาะสม ซึ่งกำลังทำตัวเลขอยู่ว่าจะได้เท่าไรภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับกลไกการบริหารจัดการ ทั้งการระยะเวลาการยืดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 1 งวด การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติของ บมจ.ปตท. ด้วยว่าจะได้มากน้อยแค่ไหน


ส่วนการต่ออายุลดภาษีน้ำมันสรรพสามิตดีเซล อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคลัง กรมสรรพสามิต และ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลออกไปอีก 3 เดือน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน แต่ยังต้องรอตัวเลขจากกระทรวงคลังว่าจะสามารถลดภาษีน้ำมันดีเซลไว้ที่ระดับเดิมได้ 2.50 บาทต่อหน่วยหรือไม่ หากไม่สามารถตรึงไว้ที่ระดับเดิมได้ก็ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยอีกทาง