ปี 2566 กรมทรัพย์สินฯ รุกปราบ “ของก็อป” มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2566 เผยปี 2566 ปราบ “ของก็อป” 1,282 คดี มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เร่งปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดและช่องทางออนไลน์ และเร่งดำเนินคดีกับผู้ผลิตสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นน้ำ และการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสตรีมและดาวน์โหลด

อย่างไรก็ดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอ

โดย 3 ไตรมาสของปี 2566 มีการจับกุมและดำเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 1,282 คดี ยึดของกลางได้ 2,042,790 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 1,179,276,697 บาท อีกทั้งได้หารือถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องปรามการละเมิดฯ ที่สอดรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก

โดยมีการเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ที่เคยเป็นตลาดที่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง (Notorious Markets) และพื้นที่การค้าสำคัญ รวมทั้งหาแนวทางสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดฯ บริเวณด่านชายแดนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในด้านการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลเชิงบวกต่อการค้าการลงทุนภายในประเทศ


ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์