ผู้ผลิตนม ยื่นขอปรับราคา ชี้ต้นทุนขึ้น 60-70 สตางค์ ต่อกล่อง 200 ml

นม
ภาพจาก pixabay

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย ยื่นเรื่องกรมการค้าภายใน ขอปรับขึ้นราคานมและผลิตภัณฑ์ หลังมิลค์บอร์ดไฟเขียวขึ้นราคาน้ำนมดิบอีกกิโลกรัมละ 2.25 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ประกาศปรับราคารับซื้อน้ำนมโค ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากเดิมกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท หรือปรับขึ้นกิโลกรัมละ 2.25 บาท

นายอาทิตย์ระบุว่า การปรับขึ้นราคาดังกล่าวทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น และมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคานมสดและผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบที่สูงขึ้น จึงได้ทำเรื่องยื่นต่อกรมการค้าภายใน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติแล้ว

“สมาคมหวังว่ากรมการค้าภายในจะอนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำนมดิบ และต้นทุนอื่น ๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการแบกรับภาระมานานแล้ว ต้องการให้การพิจารณาปรับขึ้นราคาควรคำนึงถึงต้นทุนทุกด้าน ไม่ใช่แค่น้ำนมดิบเพียงอย่างเดียว เหมือนการอนุมัติให้ปรับราคาปีที่แล้ว”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมได้รับซื้อน้ำนมดิบในราคาที่สูงขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากผลผลิตน้ำนมโคในท้องตลาดมีปริมาณลดลงจากปัญหาการเลี้ยงโคนมที่มีจำนวนน้อยลง แม้ตอนนี้สถานการณ์ด้านปริมาณจะคลี่คลายบ้างแล้วก็ตาม

ปัตจุบันต้นทุนอื่น ๆ รวมต้นทุนน้ำนมดิบอยู่ที่ประมาณ 60-70 สตางค์ ต่อกล่อง 200 ml


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคานม UHT ในท้องตลาดราคาเฉลี่ยพบว่าอยู่ที่ 8-12 บาทต่อกล่อง 200 ml ขึ้นอยู่กับชนิด ประเภทของนม แต่ละผลิตภัณฑ์และยี่ห้อ

อาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
อาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย