พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจ ปตท. สาขาสำนักงานใหญ่วิภาวดี ยัน “เติมน้ำมันเต็มลิตร”

ตรวจ ปตท. สาขาสำนักงานใหญ่วิภาวดี ยืนยัน

กรมธุรกิจพลังงาน-กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันของสถานีบริการทั่วประเทศ ยืนยันปลอดภัยและเติมน้ำมันเต็มลิตร

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันว่ามีความคลาดเคลื่อน ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

นายสราวุธเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีการจ่ายน้ำมันให้ประชาชนไม่เต็มลิตรของสถานีบริการน้ำมัน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยกรมธุรกิจพลังงานเน้นการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ส่วนกรมการค้าภายในตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องเต็มลิตรหรือไม่ ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำมัน

จากผลการตรวจสอบ ไม่พบหัวจ่ายน้ำมันเครื่องใดมีความคลาดเคลื่อน และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ยืนยันว่าได้เข้มงวดเป็นพิเศษ เพราะความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของประชาชน

“กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมดำเนินการสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันกว่า 1,000 แห่ง ภายใน 31 มกราคม 2567 จากจำนวน 20,000 แห่งทั่วประเทศ

โดยจะสุ่มตรวจสถานีบริการทั้ง 6 แบรนด์ใหญ่ และรายย่อยในพื้นที่ทุกอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากอำเภอใดมีสถานีบริการน้ำมันเกิน 300 แห่งขึ้นไป จะสุ่มตรวจจำนวน 20 แห่ง ส่วนอำเภอที่มีสถานีบริการน้อยกว่า 300 แห่ง จะสุ่มตรวจจำนวน 10 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่ครอบคลุมและแม่นยำในการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการอีกด้วย” นายสราวุธกล่าว

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเครื่องหมายคำรับรอง ซึ่งจะมีการปิดผนึกทั้งในส่วนของตู้ด้านนอกและในส่วนของอุปกรณ์ภายในตู้ ซึ่งหากชุดผนึกนี้มีการแตกหักเสียหาย ก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หรือหากพบว่ามีปริมาณน้ำมันคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีเจตนาแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายให้เกิดความคลาดเคลื่อนก็จะมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท กรมธุรกิจพลังงาน จะร่วมกับกรมการค้าภายในและสำนักงานพลังงานจังหวัด ติดตามและออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน