ปตท.ผนึกพันธมิตร ยกระดับระบบโครงข่ายควบคุมก๊าซเชื้อเพลิงโปร่งใส

ปตท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายการควบคุมก๊าซเชื้อเพลิง “GSP Optimal Fuel Network” เน้นย้ำโปร่งใสตลอดกระบวนการ

วันที่ 29 มกราคม 2567 หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Mr. Shan Xudong, General Manager of CPP Southeast Asia พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการงานก่อสร้างระบบโครงข่ายการควบคุมก๊าซเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (GSP Optimal Fuel Network) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กิจการร่วมค้า ซีพีพี-ซีพีพีบี-ซีพีพีที และผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ โครงการ GSP Optimal Fuel Network มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายการบริหารจัดการการใช้พลังงานก๊าซเชื้อเพลิงให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดโอกาสในการสูญเสียก๊าซเชื้อเพลิงออกสู่หอระบายทิ้ง (Flare) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

โดย ปตท.จะดำเนินการจัดจ้างภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม เน้นย้ำความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมตลอดกระบวนการจ้าง ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล