สนพ.ชี้ราคาไบโอดีเซลไทยลดลง 0.53 บาท/ลิตร เหลือ 35.06 บาท

ไบโอดีเซล

สนพ. เผยราคาน้ำมันไบโอดีเซลไทยลดลง 0.53 บาทต่อลิตร เหลือ 35.06 บาท ด้านราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลกยังคงเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเอทานอลเพิ่ม 0.22 บาท หลังอุปทานมันสำปะหลังไม่พอ

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพไทย พบว่าราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567 อยู่ที่ราคา 35.06 บาทต่อลิตร ลดลง 0.53 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน

สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.50-6.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ราคาประมาณ 29.91 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.30 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 287,257 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 72.89 ล้านลิตร

วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

นายวีรพัฒน์กล่าวว่า สำหรับภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2566 (ณ ธันวาคม 2566) นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.38 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 211,812 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.12 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 29,348 ตัน

โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 110,317 ตัน ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนธันวาคม 2566 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 70.41 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ประมาณ 4.62 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 5.09 ล้านลิตรต่อวัน

นายวีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 31.32 บาทต่อลิตร ราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.22 บาทต่อลิตร ซึ่งปรับเพิ่มเนื่องจากราคามันสำปะหลังในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าผลผลิตมันสำปะหลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแต่ยังมีปริมาณน้อย ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการส่งผลให้ราคามันสำปะหลังสดในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 3.03 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 3.61 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน