พิมพ์ภัทรา จี้ปลัดอุตสาหกรรมถกด่วน 6 หน่วยงานสางปมแคดเมียมวันนี้ (10 เม.ย. 67)

นางสาวพิมพ์ภัทรา

“พิมพ์ภัทรา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งกรรมการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี  เตรียมขนกากแคดเมียมกลับ จ.ตาก ด้านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งตั้งคณะกรรมการร่วม 6 หน่วยงาน อุตสาหกรรม มหาดไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาธารณสุข DSI ลงพื้นที่ประชุมด่วนวันนี้ (10 เมษายน 2567) ทันที

วันที่ 10 เมษายน 2567 รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายบรรจง สุกรีฑา นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นางสาวณัฐฏิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ นายศุภกิจ บุญศิริ นายเอกนิติ รมยานนท์ นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการออกใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่า จากกรณีการตรวจพบการขนย้ายกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดตากมายังจังหวัดสมุทรสาคร โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ประเภทกากสังกะสีและกาดแคดเมียม ปริมาณ 15,000 เมตริกตัน เพื่อส่งไปกำจัดยังโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

จากข้อมูลในระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พบว่า มีการขนออกไปแล้วปริมาณ 13,832.10 เมตริกตัน และกระทรวงอุตสากรรมได้ออกคำสั่งที่ 79/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ การขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี โดยให้มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญคือ การอำนวยการและบริหารจัดการเพื่อให้ขนกากแคดเมียมและกากสังกะสีไปยังต้นกำเนิดให้แล้วเสร็จ รวมทั้งรับผิดชอบในการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภารกิจ และความคืบหน้าในการดำเนินการในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

Advertisment

ล่าสุดวันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 14.00 น. นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กากแคดเมียม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการร่วม 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

และรายงานผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2567 และจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอผลงานสำคัญในรอบ 6 เดือนของกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังได้ให้ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หาแนวทางการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้กับทาง SMEs เพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป ส่วนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้รายงานความคืบหน้าการอนุมัติสินเชื่อโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน วงเงิน 1,500 ล้าน ล่าสุดได้มีการอนุมัติไปแล้ว 34.8 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว 15.19 ล้านบาท