จุดความร้อนเมียนมายังแรง 4.6 พันจุด ไทยลดลงเหลือ 294 จุด

ฤดูร้อน อากาศร้อน
Photo by Bruno Scramgnon on Pexels

GISTDA เผย ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง ‘ อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ’ ส่วน กทม.ปานกลางถึงดี จุดความร้อนไทยลดต่อเนื่องพบ 294 จุด เมียนมายังแรง 4.6 พันจุด

วันที่ 12 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 12 เมษายน 2567 พบ 2 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ #ศรีสะเกษ 87.1 ไมโครกรัม และ #อุบลราชธานี 80.7 ไมโครกรัม ในขณะที่อีก 36 จังหวัดมีค่าเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี

ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 294 จุด

Advertisment

สำหรับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 107 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 79 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 53 จุด สปก. 25 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 24 จุด พื้นที่ และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #แม่ฮ่องสอน 38 จุด

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นเมียนมา 4,668 จุด ตามด้วยลาว 1,253 จุด กัมพูชา 1,202 จุด เวียดนาม 390 จุด ไทย 294 จุด และมาเลเชีย 32 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

Advertisment