จุดความร้อน ‘พื้นที่เกษตร’ ขึ้นแซงอันดับ 1 พบ 158 จุด

Radiant sunshine in a summery natural abstract backdrop with a gleaming sun by generative AI

GISTDA เผย ค่าฝุ่น PM2.5 กทม. คุณภาพอากาศดี ทั่วประเทศเกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง 7 จังหวัด ส่วนจุดความร้อนไทยขยับขึ้น 467 จุด พื้นที่เกษตรขึ้นแซงอันดับ 1 พบ 158 จุด

วันที่ 12 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2567 พบ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ #อุบลราชธานี 98.1 ไมโครกรัม #ยโสธร 95.2 ไมโครกรัม #ร้อยเอ็ด 90.4 ไมโครกรัม #อำนาจเจริญ 85.2 ไมโครกรัม #กาฬสินธุ์ 85.1 ไมโครกรัม #ศรีสะเกษ 78.2 ไมโครกรัม และ #นครพนม 77.4 ไมโครกรัม ในขณะที่อีก 26 จังหวัดมีค่าเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 467 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น

Advertisment

ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 158 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 148 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 73 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 45 จุด สปก. 39 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #แม่ฮ่องสอน 86 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นเมียนมา 3,784 จุด ตามด้วยลาว 1,307 จุด กัมพูชา 796 จุด ไทย 467 จุด เวียดนาม 245 จุด และมาเลเชีย 56 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่