จุดความร้อนไทย 792 จุด แม่ฮ่องสอนยังครองแชมป์ 161 จุด เมียนมาทะลุ 4 พันจุด

จุดความร้อน

GISTDA เผย ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง 4 จังหวัด – กทม. คุณภาพอากาศดีทุกเขต ส่วนจุดความร้อนไทย 792 จุด แม่ฮ่องสอนยังครองอันดับ 1 พบ 161 จุด เมียนมา ยังทะลุ 4 พันจุด

วันที่ 14 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDAสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 14 เมษายน 2567 พบ 4 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ #นครพนม 107 ไมโครกรัม #แม่ฮ่องสอน 84.3 ไมโครกรัม #มุกดาหาร 83.2 ไมโครกรัม และ #อำนาจเจริญ 77 ไมโครกรัม ในขณะที่อีก 32 จังหวัดมีค่าเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 792 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 327 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 211 พื้นที่เกษตร 142 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 55 จุด สปก. 49 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ  #แม่ฮ่องสอน 161 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นเมียนมา 4,398 จุด ตามด้วยลาว 3,027 จุด ไทย 792 จุด กัมพูชา 582 จุด เวียดนาม 484 จุด และมาเลเชีย 47 จุด

Advertisment

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

จุดความร้อนไทย 792 จุด แม่ฮ่องสอนยังครองแชมป์ 161 จุด

จุดความร้อนไทย 792 จุด แม่ฮ่องสอนยังครองแชมป์ 161 จุด