เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (15 เม.ย. 67) พบ 31 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5, เผาป่า ควัน
แฟ้มภาพ

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (15 เม.ย. 2567 ) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศพบ 31 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน ระบุ “ภาคเหนือ-อีสาน” เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ภาคใต้-ตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่ 15 เมษายน 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง

จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.กาญจนบุรี จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา และ จ. สุรินทร์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31.9 – 90.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 33.1 – 82.1 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24.3 – 45.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17.4 – 35.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.9 – 30.1 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.3 – 39.0 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ได้จัดทำผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 22 เม.ย. 2567 ดังนี้

พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 20-22 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 16-20 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 16-20 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง