จุดความร้อนไทย 591 จุด แม่ฮ่องสอนยังนำอันดับหนึ่ง 77 จุด เมียนมา 2.6 พันจุด

ไฟป่า ไฟไหม้ ป่า จุดความร้อน มลพิษ
Photo by Joanne Francis on Unsplash

GISTDA เผย ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง 3 จังหวัด โซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน กทม. คุณภาพอากาศดีทุกเขต ไทยพบจุดความร้อน 591 จุด แม่ฮ่องสอนยังนำอันดับหนึ่ง 77 จุด เมียนมา 2.6 พันจุด

วันที่ 15 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของวันที่ 15 เมษายน 2567 พบ 3 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 89.3 ไมโครกรัม นครพนม 88 ไมโครกรัม และ มุกดาหาร 76.9 ไมโครกรัม

ในขณะที่อีก 28 จังหวัดโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังจมฝุ่น และมีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

Advertisment

ขณะที่ ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 591 จุด

ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 258 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 149 พื้นที่เกษตร 82 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 52 จุด สปก. 39 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน 77 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นเมียมา 2,610 จุด ตามด้วยลาว 2,385 จุด เวียดนาม 731 จุด ไทย 591 จุด กัมพูชา 243 จุด และมาเลเซีย 81 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

Advertisment