ราคาหมูขยับขึ้นรอบ 3 อีกกิโลกรัมละ 4 บาท เมษายนปรับขึ้นแล้ว 12 บาท

Pork เนื้อหมู
Image by ludiarin from Pixabay

ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นอีก 4 บาท เป็นรอบที่ 3 ในเดือนเมษายน 2567 ขึ้นไปแล้ว 12 บาท สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยังเดินหน้าโครงการหมูหันดึงผลผลิตออกจากตลาดต่อเนื่อง

วันที่ 16 เมษายน 2567 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 15/2567) วันพระที่ 8 เมษายน 2567 อีกกิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน จากก่อนหน้านี้ได้ปรับขึ้นไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งละ 4 บาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 และวันที่ 8 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นการปรับขึ้น 12 บาทต่อกิโลกรัม

โดย ราคาล่าสุดรายภูมิภาค ประกอบด้วย

  • ภาคตะวันตก 64 บาทต่อกิโลกรัม
  • ภาคตะวันออก 72 บาทต่อกิโลกรัม
  • ภาคอีสาน 70 บาทต่อกิโลกรัม
  • ภาคเหนือ 71 บาทต่อกิโลกรัม
  • ภาคใต้ 66 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 1,600 บวกลบ 64

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ราคาที่ปรับขึ้นมา 12 บาทแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ราคาถึงเป้าหมายที่เกษตรกรวางไว้ กิโลกรัมละ 80 บาทได้

Advertisment

ทั้งนี้ การที่ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยกระดับราคาต่อเนื่อง 4 บาทต่อกิโลกรัม คู่ขนานไปกลับโครงการตัดวงจรหมู (โครงการหมูหัน) ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกบริษัทที่เข้าเกณฑ์ พร้อมส่งตารางคิวเป็นรายสัปดาห์ รายเดือนอย่างชัดเจน

การซื้อขายในแทบทุกจังหวัด มีการส่งคำสั่งซื้อกระจายตัวตรงสู่ฟาร์มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับ ตัวเลขขอนำสุกรเข้าเชือด (Demand Side) ของกรมปศุสัตว์สูงขึ้นในช่วง 3 เดือนปี 2567 อยู่ที่เฉลี่ย 1.91 ล้านตัวต่อเดือน หรือ 63,600 ตัวต่อวัน สะท้อนความต้องการบริโภคสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากปี 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.69 ล้านตัวต่อเดือนเท่านั้น ทำให้คาดการว่าราคาสุกรหน้าฟาร์มมีแนวโน้มปรับตัวสู่ต้นทุนอย่างมีเสถียรภาพ

ขณะที่ Big Data ภาคเอกชน ที่เป็น Supply Side สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และ INET ได้จัดทำคู่มือการเข้าระบบของสมาชิกปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยเพื่อให้ตัวเลขประชากร การพยากรณ์ผลผลิต เข้าสู่ Digital Transformation อย่างเป็นขั้น เป็นตอน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของอุตสาหกรรมสุกร ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของเกษตรกรไทย

Advertisment

ขณะที่สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้. ประกาศราคาแนะนำสุกร ประกาศวันพระที่ 16 เมษายน 2567 ดังนี้

  • สุกรขุน ปรับราคาขึ้น 4 บาท
  • สุกรซีก ปรับราคาขึ้น 4 บาท
  • แม่พันธุ์คัดทิ้ง ราคา 42 บาท
  • ลูกสุกร 16 กิโลกรัม ราคา 1,800 +- 70 บาท