สรุปราคาไข่ไก่ ปี 2567 ปรับขึ้น-ลง กี่ครั้งเช็กที่นี่

egg

สรุปราคาไข่ไก่ ปี 2567 ปรับขึ้นลงแล้วกี่ครั้งเช็กที่นี่ ล่าสุด แผงละ 6 บาท เป็น 3.60 บาท มีผล 17 เม.ย. 67

วันที่ 16 เมษายน 2567 เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท หรือฟองละ 20 สตางค์ อยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนเป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ราคาที่ปรับขึ้น 3.60 บาท นั้นยังต่ำกว่า การปรับขึ้นราคาก่อนหน้านี้ที่ปรับไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ฟองละ 30 สตางค์/ฟอง เป็น 3.80 บาท และหลังจากนั้นราคาไข่ไก่ก็ทยอยลดลง โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ราคาอยู่ที่ฟองละ 3. 40 บาท

ทั้งนี้ ประชาชาติธุรกิจได้สรุปสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปี 2567 นับจากราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ปิดปี ราคาไข่ไก่ ฟอง ละ 3.50 บาท/ฟอง ดังนี้

  1. วันที่ 11 มกราคม 2567 ปรับขึ้น 30 สตางค์ เป็นราคา 3. 80 บาท
  2. วันที่ 15 มกราคม 2567 ปรับลดลง 20 สตางค์ เป็นราคา 3.60 บาท
  3. วันที่ 24 มกราคม 2567 ปรับลดลง 20 สตางค์ เป็น ราคา 3.40 บาท
  4. วันที่ 5 เมษายน 2567 ทรงตัว ราคา 3.40 บาท
  5. วันที่ 17 เมษายน 2567 ปรับขึ้น 20 สตางค์ เป็นราคา 3.60 บาท

Advertisment