แม่ฮ่องสอน นครพนม เชียงใหม่ ยังจมฝุ่น PM 2.5 จุดความร้อนไทยเหลือ 314 จุด

ฝุ่น PM 2.5, เผาป่า ควัน
แฟ้มภาพ

GISTDA เผย PM 2.5 วันนี้ แม่ฮ่องสอน นครพนม เชียงใหม่ ยังคงจมฝุ่นมีผลกระทบต่อสุขภาพ กทม. คุณภาพอากาศดี ส่วนจุดความร้อนไทยลดลง เหลือ 314 จุด พื้นที่เกษตรพบมากสุด 87 จุดเมียนมา 2.7 พันจุด

วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของวันที่ 17 เมษายน 2567 พบ 3 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 93.9 ไมโครกรัม นครพนม 81.4 ไมโครกรัม เชียงใหม่ 79.3 ไมโครกรัม อีก 23 จังหวัดโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังจมฝุ่น และมีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

ทั้งนี้ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

พร้อมกันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 314 จุด โดยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 87 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 84 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 81 จุด พื้นที่เขต สปก. 30 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 24 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน 56 จุด ตามด้วย เชียงใหม่ 37 จุด และ แพร่ 17 จุด ตามลำดับ

Advertisment

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นเมียนมา 2,799 จุด ตามด้วยลาว 2,120 จุด เวียดนาม 513 จุด กัมพูชา 367 จุด ไทย 314 จุด และมาเลเซีย 51 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่