ชง กบน. ใช้กองทุนน้ำมันอุ้มดีเซลต่อ หลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิต 19 เม.ย. 67

diesel

สกนช. ชง กบน. ใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ พยุงราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตลิตรละ 1 บาทสิ้นสุด 19 เม.ย. 67

วันที่ 18 เมษายน 2567 รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ระบุว่า ได้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดูเพื่อไม่ให้มาตรการลดภาษีที่สิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2567 กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลมากนักจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป

โดย กบน. จะพิจารณาอัตราการอุดหนุนหรือลดการชดเชยให้เป็นไปตามช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไปได้

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งราคาน้ำมันยังคงตัวอยู่ในระดับสูง และยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันได้ โดยเฉพาะความไม่สงบในประเทศตะวันออกกลางกรณีอิหร่าน-อิสราเอลที่อาจปะทุขึ้นอีก ประกอบกับมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2567

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 14 เมษายน 2567 ติดลบ 103,620 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 56,407 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,213 ล้านบาท

Advertisment