พาณิชย์ตรวจสอบกระแสหยุดรับซื้อปาล์ม ยืนยันยังเปิดปกติ

ปาล์ม

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เร่งตรวจสอบกระแสข่าวหยุดรับซื้อปาล์มในจังหวัดกระบี่ ยืนยันโรงสกัดน้ำมันปาล์มเปิดตามปกติ วอนขอชาวสวนยืดระยะเวลาการตัดออกไป และตัดปาล์มที่สุกเต็มที่  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการหยุดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการโรงงานสกัดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 จนสร้างความตื่นตระหนกให้แก่เกษตรกรและเร่งรีบตัดผลปาล์มจากสวนมาขายให้กับลานเท 

กรมการค้าภายใน ได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยปัจจุบันพบว่า โรงงานสกัด ในจังหวัดกระบี่ทุกรายยังเปิดรับซื้อตามปกติ สำหรับในจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญใกล้เคียง มีบางโรงงานที่อาจจะมีการหยุดรับซื้อ เนื่องจากจำเป็นต้องหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร เร่งสกัดปาล์มที่ค้างบนลาน หลังจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมานี้ ซึ่งก็เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น 

โดยแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ปริมาณผลปาล์มที่เข้าโรงงานจะเริ่มลดลง ปัญหาที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ น้ำ ซึ่งขณะนี้โรงงานสกัดได้มีการซื้อน้ำเข้ามาเพื่อผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งในเรื่องนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้โรงงานสกัดยังคงดำเนินการรับซื้อเป็นไปตามปกติ 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์และพฤติกรรมของโรงงานสกัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและเปิดเผย 

Advertisment

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ขอวิงวอนให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มยืดระยะเวลาการตัดออกไป และตัดปาล์มสุกเต็มที่ เพื่อให้ได้ราคาดีและจะได้น้ำหนักเพิ่มด้วย 

สำหรับกรณีที่มีผู้ให้ข่าวในลักษณะที่เป็นเท็จจนทำให้เกิดความเสียหาย อาจจะเข้าข่ายทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคา ซึ่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 29  มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ