กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถก “สหรัฐ” เคลียร์ปมจีเอสพี ม.ค.63

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการหารือกับสหรัฐเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการระงับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) สินค้าไทย 573 รายการ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2563 ว่า ทางกรมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายแรงงาน โดยตัวแทนจากกระทรวงแรงงานจะเข้าร่วมให้ข้อมูลกับสหรัฐด้วย ขณะที่เรื่องที่สหรัฐขอเปิดตลาดส่งออกสุกรมายังประเทศไทยนั้น ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจะหารือกับสหรัฐภายในเดือนมกราคม 2563

“ประเมินว่าผลการพิจารณาสิทธิจีเอสพีจะไม่กระทบต่อการส่งออกภาพรวมของไทยในปี 2563 เพราะเทียบตัวเลขแล้วยังเป็นสัดส่วนไม่มาก และมีการปรับภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น 4-5% เท่านั้น เทียบไม่ได้กับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่นอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่า อย่างไรก็ตาม กรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมปรับตัวลดการพึ่งพาสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียว สามารถจะตัดสิทธิในช่วงใดก็ได้ แต่หากไทยสามารถพัฒนาและหาตลาดใหม่รองรับ จะเป็นแนวทางที่ดีต่อการส่งออกระยะยาว นอกจากนี้ เตรียมหารือและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มสินค้าที่เสี่ยงจะถูกตัดสิทธิ โดยทำหนังสือถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหอการค้าไทย เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาการประชุมเป็นรายอุตสาหกรรมต่อไป”