12 สมาคมค้านนำเข้าสุกรจากสหรัฐหลังเกษตรกรไทย ‘อ่วม’ กระทบเป็นลูกโซ่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เปิดเผยว่า 12 สมาคม อาทิ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ, สมาคมผู้เลี้ยงโค, สมาคมชาวนา, สมาคมโรงสี, สมาคมพืชไร่ และสมาคมเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ รวม รวมตัวกันแสดงจุดค้านการนำเข้าสุกรจากประเทศสหรัฐฯ จะกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทย

นายปรีชาเปิดเผยว่า นอกจากผู้เลี้ยงสุกรไทยอยู่ไม่ได้แล้ว ไร่ข้าวโพด ชาวนาอยู่ไม่ได้ด้วย เพราะกระทบกันเป็นลูกโซ่หลายตัว ราคาจะตกต่ำหมด ที่ตกต่ำอยู่แล้วและถึงกับต้องเลิกกิจการ

นายปรีชาเปิดเผยว่าสุกรใน ประเทศสหรัฐ ต้นทุนการผลิตถูกกว่าของประเทศไทยประมาณครึ่ง เพราะการเลี้ยงสุกรสหรัฐใช้เทคโนโลยีที่นำเข้ามา ประชาชนสหรัฐ ไม่บริโภค เช่น ส่วนหัว ส่วนเครื่องในและส่วนขา และการเลี้ยงสุกรยังมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ที่ทางองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่อนุญาตด้วย ที่ส่งมาขายในประเทศไทย ส่วนใหญ๋จะเป็นสุกรที่ตลาดในสหรัฐไม่ต้องการ

Advertisement

 

ที่มา มติชนออนไลน์