เร่งวิจัย “เส้นใยกัญชง” ปลดล็อคกฎหมายขายสินค้า คาด5ปี โกยพันล้าน

ผลิตภัณฑ์จากกัญชง

เร่งวิจัย “เส้นใยกัญชง” ปลดล็อคกฎหมายผุดสินค้าขายในประเทศ คาด 5 ปี มูลค่าตลาดแตะ 1,000 ล้าน

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกัญชงได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภค ภาพรวมของตลาดโลกในอุตสาหกรรมกัญชงมีแนวโน้มเติบโต โดยในปี 2563 มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 124.6 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2,568 มูลค่าการตลาดจะมีโอกาสเติบโตถึง 26.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 824.6 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่า 34%

จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในการเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ผ่านการดำเนินการของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิจัยกระบวนการผลิตเส้นใยที่มีคุณภาพ ลดการนำเข้า รวมทั้งขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ได้รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาเส้นใยกัญชง นำเสนอคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในมิติของอุตสาหกรรมสำหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการวิสามัญฯ ทั้งนี้ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้กำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนา ข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของกัญชงแต่ละสายพันธุ์ รวมทั้งศึกษาความแตกต่างของการปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นใยกัญชงไทย

นอกจากนี้จะผลักดันและส่งเสริมพืชกัญชงในภาคอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครื่องจักรและเครื่องมือ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดของอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตและการแปรรูป การส่งเสริมด้านการตลาด รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างความเชื่อมั่นและช่วยสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผ่านการจัดทำมาตรฐานเส้นใยกัญชงที่มีคุณภาพ เพื่อการยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคจากนานาชาติต่อไป


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ