ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนก.ย.เพิ่ม อานิสงส์ส่งออกดี-กำลังซื้อในปท.เพิ่ม!

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนกันยายน 2560จำนวน 1,044 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทุกขนาดอุตสาหกรรม และทุกภูมิภาค โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 86.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.0 ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ค่าดัชนีฯที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ

ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันสะท้อนมุมมองในเชิงบวกของผู้ประกอบการที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมเห็นได้จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อส่งมอบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ขณะที่การบริโภคภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณที่ดีสะท้อนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยเฉพาะจากผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ในรอบ 6 เดือนสอดคล้องกับการที่ผู้ประกอบการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงในด้านกำลังซื้อของภาคเกษตรและปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนกันยายนคือต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

 


ที่มา มติชนออนไลน์