ส่องมูลค่าส่งออก โครงการศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ

รายได้ส่งออก 6 เดือน
Image by Markus Distelrath from Pixabay

Thaitrade สรุปผลการทำงานศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอทรอนิกส์ หนุนผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 900 ล้านบาท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สรุปภาพรวมโครงการศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National E-Commerce Center) ปี 2564 ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา (พ.ย. 63 – มี.ค. 64) มีผลการดำเนินงานในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผ่านการออกคูหาจำนวน 12,305 ราย ให้คำปรึกษาผ่านทางเจ้าหน้าที่ Thaitrade จำนวน 190 ราย และให้คำปรึกษาผ่านช่องทางอีเมล์ และ Live Chat จำนวน 810 ราย

โดยหัวข้อที่ผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเพื่อติดต่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มีจำนวน 354 ราย  สอบถามหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำนวน 608 ราย  มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังสมาชิกผู้ขายเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าและนำเสนอ Buying Request รวมถึงปรึกษาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Thaitrade.com จำนวน 1,037 ราย สอบถามการใช้งานหรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ จำนวน 196 ราย  และสมัครสมาชิก จำนวน 59 ราย  โดยมียอดผู้ประกอบการที่สมัครสมาชิกใหม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 48 ราย

สำหรับมูลค่าการส่งออกของสมาชิกผู้ขาย Thaitrade.com ในรอบ 5 เดือนแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 900,543,104.53 บาท  โดยจำแนกแต่ละเดือนดังนี้

  • เดือนพฤศจิกายน     มูลค่าส่งออก 197,640,766.39  บาท
  • เดือนธันวาคม          มูลค่าส่งออก 252,896,329.41  บาท
  • เดือนมกราคม          มูลค่าส่งออก 153,172,836.73  บาท
  • เดือนกุมภาพันธ์       มูลค่าส่งออก 150,955,836.17  บาท
  • เดือนมีนาคม           มูลค่าส่งออก 145,877,335.83  บาท

ส่วนการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์  โดยทางกรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทำหน้าที่สรรหาและคัดกรองผู้นำเข้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยนั้น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 497 ราย


โดยสามารถจัดการเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจำนวน 340 ราย เกิดคู่เจรจา 1,177 คู่เจรจา มีผลการสั่งซื้อคาดการณ์ภายใน 1 ปี เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 441,549,106.68 ล้านบาท  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ Thaitrade.com ณ  ศูนย์บริการ Thaitrade.com คิดเป็นร้อยละ 95.63 และ จากการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 89.93

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ