ประกันรายได้ยาง งวด 3 จ่าย 14 ม.ค. 2565

ประกันรายได้ยาง

การยางแห่งประเทศไทย พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง งวดที่ 3 วันที่ 14 มกราคม นี้ วงเงินกว่า 850 ล้านบาท เผยตัวเลขจ่ายเงินในโครงการ ระยะ 3 ตั้งแต่งวดที่ 1-3 แตะ 2,200 ล้านบาท แล้ว

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับชาวสวนยาง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 และ งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2564 สำหรับงวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564 พร้อมโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนยางในวันที่
14 มกราคม นี้ เป็นต้นไป รวมวงเงินทั้งสิ้น 850.25 ล้านบาท โดยได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิง ดังนี้

  • ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 54.85 บาท/กก. ชดเชย 5.15 บาท/กก.
  • ราคาน้ำยางสด DRC 100% อยู่ที่ 51.03 บาท/กก. ชดเชย 5.97 บาท/กก.
  • ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23.18 บาท/กก. จะไม่มีชดเชย ในงวดที่ 3 เนื่องจากราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้

นายณกรณ์ ระบุว่า ถือเป็นเรื่องดีที่แนวโน้มราคายางในตลาดอยู่ในแนวบวก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการชะลอขายยางก้อนถ้วยของ กยท. ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรชาวสวนยาง ไม่ต้องเร่งขายช่วงที่ผลผลิตในตลาดมากเกินไป เมื่อปริมาณผลผลิตในตลาดมีความเหมาะสม ราคาจะปรับตัวขึ้น จึงสามารถนำผลผลิตยางที่เก็บไว้มาขายในช่วงที่ราคายางสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 จ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่งวดที่ 1 – 3 เป็นเงินรวมกว่า 2,284 ล้านบาท


“กยท. ไม่นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่สำรวจและเร่งประสานงานข้อมูลเกษตรชาวสวนยางที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ให้ได้รับเงินประกันรายได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนทุกราย นอกจากนั้น กยท. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายและมาตรการอื่นคู่ขนานไปด้วย เพื่อรองรับสถานการณ์และสร้างเสถียรภาพให้แก่ราคายางพาราต่อไป”