อลงกรณ์ ลุยโครงการมหานครผลไม้ ปักหมุดจันทบุรี ศูนย์บริหารจัดการครบวงจร

ทุเรียน

“อลงกรณ์” ลุยโครงการมหานครผลไม้ ปักหมุดจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรที่จันทบุรี พร้อมนำระบบประมูลซื้อขายผลไม้แบบออนไลน์มาใช้ทั่วประเทศ เผย “ฟรุตบอร์ด” เตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพราะพิษโควิดในการประชุมครั้งหน้า

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมเฉพาะกิจแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรี และระบบออนไลน์ ZOOM cloud meeting ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การผลิต-การตลาด-การขนส่ง และปัญหาอุปสรรค ของผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 ความก้าวหน้าในการพัฒนาสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปัญหา อุสรรค ตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบในฤดูกาลที่ผ่านมาอลงกรณ์ พลบุตร
อลงกรณ์ พลบุตร

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวสวนลำไยเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยขอให้รัฐบาลเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกินรายละ 25 ไร่ การยกเว้นดอกเบี้ยธนาคาร การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยเหลือชาวสวนลำไยโดยให้รับฟังข้อเสนอจากชาวสวนลำไยโดยเมื่อเดือนที่แล้วได้ไปรับฟังชาวสวนลำไยภาคเหนือที่เชียงใหม่มาแล้ว ก่อนมาภาคตะวันออกในวันนี้ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการประมวลข้อคิดเห็นนำเสนอประกอบการพิจารณามติให้ความช่วยเหลือชาวสวนลำไยของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ในการประชุมครั้งหน้าต่อไป

“ฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการมหานครผลไม้จะเร่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรที่จันทบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการผลไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดโดยใช้พื้นที่ราชพัสดุที่ตำบลวังโตนด เนื่องจากผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 2 แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา


ถือเป็น Fruit Economy ในมุมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่จึงต้องพัฒนาตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาดรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ผลไม้ ด้วยการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างและระบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ใช้ระบบการประมูลซื้อขายผลไม้แบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อพัฒนาระบบการค้าผลไม้ด้วยแฟลตฟอร์มใหม่ ๆ ให้ทันต่อฤดูกาลผลิตผลไม้ปีหน้า”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ