กสพท แถลงสอบ TPAT 1 มีมติตัดข้อสอบที่เนื้อหาคล้าย BMAT ออก

ห้องสอบ
credit : pixabay

กสพท แถลงมีมติตัดข้อสอบฉบับ 1 ที่มีเนื้อหาคล้าย BMAT ออก คิดคะแนนเฉพาะฉบับ 2-3 รวม 200 คะแนน ด้านโลกโซเชียลวิจารณ์ ทำผู้เข้าสอบเสียความรู้สึก ตั้งคำถามทำไมถึงดัดแปลงข้อสอบเก่า 

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดกระแสเรียกร้องให้ กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท) ออกมาชี้แจง กรณีข้อสอบ วิชา TPAT1 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรงของ กสพท เพื่อนำมาเข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ TCAS ในรอบที่ 3 Admission นั้น มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบเก่าๆ ของ The BioMediacal Admissions Test (BMAT)

ล่าสุด กสพท ได้ออกประกาศ โดย พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ลงนามในประกาศ กสพท ฉบับที่ 5 เรื่องการสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ข้อสอบฉบับที่ 1 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของ กสพท ใจความว่า

ตามที่ กสพท ได้จัดสอบ TPAT 1 วิชาฉพาะ กสพท ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 จากการตรวจสอบภายหลัง พบว่าข้อสอบฉบับที่ 1 มีข้อสอบจำนวน 11 ข้อ จาก 45 ข้อ ที่มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบเก่า ๆ ของ The BioMediacal Admissions Test (BMAT) ถึงมีการดัดแปลงบ้าง แต่ก็เล็กน้อย แม้ข้อสอบ BMAT เก่าดังกล่าวจะเป็นที่เปิดเผยสื่อสาธารณะ แต่อาจจะทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ

ที่ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร กสพท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เห็นว่าเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงมาตรฐานการสอบคัดเลือกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใส สุจริต ทั้งคงไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานทางจริยธรรม จึงมีมติให้ตัดข้อสอบฉบับที่ 1 ออก และคิดคะแนนเฉพาะในฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 คะแนนรวม 200 คะแนน หรือ 20% เพื่อนำไปรวมกับ A-Level 9 วิชาสามัญอีก 70% ซึ่งจัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

กสพท ขอแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง กสพท จะปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ รวมทั้ง กระบวนการออกข้อสอบ มิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการจัดสอบต่อไป สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ กสพท ออกแถลงการณ์ไปไม่นาน ก็มีเสียวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้ #TPAT1 ขึ้นเทรนด์ X ในประเทศไทยทันที ซึ่งหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ว่า กสพท จะมีทางออกแบบไหนก็ไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสอบอยู่ดี และการที่ตัดพาร์ทเชาวน์ปัญญาออกไป สิ่งที่ผู้สมัครเสียนั้น ต้องเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงินที่ต้องติว และเสียความรู้สึกที่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ กสพท ไม่ควรที่จะพลาดแบบนี้

อีกทั้ง กสพท ไม่ได้ชี้แจงกรณีการละเมิดข้อสอบของ BMAT อีกด้วย ทำให้หลายคนยังคาใจว่าเหตุใดถึงมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้

กสพท