ผลหยั่งเสียงเบื้องต้น อธิการบดีธรรมศาสตร์คนใหม่ “ศุภสวัสดิ์” นำอันดับ 1

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ผลหยั่งเสียงเบื้องต้น อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ คนใหม่ ศุภสวัสดิ์นำอันดับ 1 ตามด้วยพิภพ ที่ 2 และปริญญา ที่ 3 กรรมการสรรหาเตรียมทำตามขั้นตอน ก่อนเสนอชื่อสภามหาวิทยาลัย 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเสนอชื่อเพื่อหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากจำนวนทั้งหมด 51 ส่วนงาน ซึ่งมีขึ้นวันที่ 22 ก.พ. ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

สำหรับผลการหยั่งเสียงในเบื้องต้น มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 รายคือ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณะรัฐศาสตร์, รศ.ดร.พิภพ อุดร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์

โดยผลการนับคะแนนในเบื้องต้น ณ เวลา 20.00 น. (22 ก.พ.) ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับที่ 1 ใน 26 ส่วนงาน, รองลงมาคือ รศ.ดร.พิภพ ได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับที่ 1 ใน 12 ส่วนงาน และผศ.ดร.ปริญญา ได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับที่ 1 ใน 5 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ยังพบว่า ใน 27 หน่วยงานระดับคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ได้รับการเสนอชื่อมาเป็นอันดับ 1 ใน 17 ส่วนงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ขั้นตอนต่อไป ทั้ง 51 ส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อจะได้รายงานผลการเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้รับทราบภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.30 น. และคณะกรรมการสรรหาจะได้จัดประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรายงานสรุปความคิดเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ

พร้อมทั้งดำเนินการทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริหารในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ต่อไป