ม.หอการค้าไทย เตรียมเปิดคณะพยาบาล ปี’68 หนุนไทยสู่ Medical Hub  

พยาบาล
ภาพจาก :Pixabay

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 ผลิตพยาบาลที่เข้าใจธุรกิจ ตั้งเป้ารับปีแรก 60-80 คน หนุนไทยสู่ Medical Hub  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2568 เนื่องจากเล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยคือสถาบันการศึกษาของหอการค้าไทย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไทยในด้านต่าง ๆ โดยประเทศไทย รวมถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรีขณะนี้เห็นความสำคัญในเรื่องของ Hospitality Hub, Tourism Hub, Medical Hub ฯลฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และสุขภาพด้วย

อีกทั้งยังเห็นว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคของสังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีคนเข้าไปดูแล และเห็นว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขประเทศกำลังขาดแคลนด้วย ฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นด้วยการผลิตบุคลากรที่เป็นพยาบาลก่อน

แต่พยาบาลที่เราต้องการสร้างคือ พยาบาลที่เข้าใจธุรกิจ เป็นพยาบาลที่เข้าใจว่าเทรนด์ของธุรกิจเป็นอย่างไร เมื่อเวลาเขาปฏิบัติงานตามสถานพยาบาลต่าง ๆ เขาจะมีความเข้าใจในอาชีพของเขา ว่าทำอะไรอยู่ สามารถบริหารงาน และควบคุมระบบได้ นี่คือความตั้งใจของเรา

“ตอนนี้จะยื่นหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพพยาบาล และกำลังติดต่อวิทยาลัยพยาบาลที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง เริ่มดำเนินการรับอาจารย์เข้ามา คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ปี 2568 เบื้องต้นจะรับนักศึกษาปีแรกประมาณ 60-80 คน”