ศธ.ชงงบฯ จ้างภารโรง 1.4 หมื่นอัตรา ให้โรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

ศธ.ลดภาระครู เลิกอยู่เวร ชงงบฯ จ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาดกว่า 1.4 หมื่นอัตรา ให้อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอของบประมาณสนับสนุนให้จัดสรรนักการภารโรงให้สถานศึกษาทั่วประเทศ ว่าจากการลงพื้นและได้รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นั้น

ทำให้ทราบถึงปัญหาของโรงเรียน ว่าการที่โรงเรียนไม่มีนักการภารโรง ส่งผลทำให้ครูมีภาระเพิ่มขึ้นคือ นอกจากจะทำหน้าที่ในการสอนนักเรียนแล้ว ยังต้องทำงานที่ไม่ใช่การสอน เช่น ต้องทำหน้าที่ในการซ่อมบำรุง ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน และอีกหลาย ๆ หน้าที่

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นในปัญหาดังกล่าว จึงอยากให้ครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอน รวมทั้งดูแลเด็กนักเรียน และพัฒนาตัวเองมากขึ้น

“กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการตั้งเรื่องของบประมาณปี 2567 ในการจ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความต้องการนักการภารโรงจำนวน 14,210 อัตรา เป็นเงิน 639,450,000 บาท (อัตราละ 9,000 บาท ต่อเดือน)

สามารถเริ่มจ้างได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 นอกจากนี้ ในงบประมาณปี 2568 ยังจะมีการดำเนินการจ้างอีกจำนวน 25,370 อัตรา เป็นเงินจำนวน 2,739,960,000 บาท ซึ่งจะสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 จากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมการเพื่อของบประมาณในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย” รมช.ศึกษาธิการกล่าว