เปิด 5 อันดับ บลจ.เงินไหลเข้า-ออกสูงสุดไตรมาส 3/65

มอร์นิ่งสตาร์ เผย 5 อันดับ บลจ.เงินไหลเข้า-ออกสุทธิมากที่สุดไตรมาส 3/65 บลจ.ขนาดเล็กมีเงินไหลเข้านำโดย บลจ.เกียรนาคินภัทร เงินไหลเข้าสุทธิสูงสุด 4 พันล้านบาท ขณะที่ บลจ.ขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลออกสูง

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสาวชญานี จึงมานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในไตรมาส 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรนาคินภัทรมีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุด 4 พันล้านบาท โดยเป็นเงินไหลเข้ากองทุนตราสารหนี้เป็นหลัก และกองทุนตราสารทุน นำโดยกองทุนตราสารหนี้ KKP Fixed Income Plus 3.3 พันล้านบาท และกองทุน KKP NDQ100-Hedge 1.0 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามหากมองภาพ 9 เดือนจะพบว่า บลจ.แห่งนี้มีเงินไหลออกสุทธิ 1.5 พันล้านบาท

รองลงมาเป็นกองทุนจาก บลจ.เอไอเอ ยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ โดยไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 3.3 พันล้านบาท นำโดย AIA Combined Aggressive Allocation 1.9 พันล้านบาท รวม 9 เดือนเป็น บลจ.ที่มีเงินไหลเข้าสูงสุด 8.3 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 17% จากสิ้นปี 2564

               

ตามด้วย บลจ.ยูโอบี มีเงินไหลเข้าสุทธิช่วงไตรมาส 3 รวม 2.3 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.13 แสนล้านบาท ส่วน บลจ.แอสเซทพลัส มีเงินไหลเข้าสุทธิช่วงไตรมาส 3 รวม 2.1 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ บลจ.เอ็มเอฟซี มีเงินไหลเข้าสุทธิช่วงไตรมาส 3 รวม 654 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.4 หมื่นล้านบาท

ในด้านเงินไหลออกสุทธิค่อนข้างคล้ายกับไตรมาส 2 โดยมี บลจ.ขนาดใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีเงินไหลออกสูง และเป็นเงินจากกองทุนตราสารหนี้เป็นหลักเช่น บลจ.กสิกรไทย มีเงินไหลออกสุทธิรวม 2.8 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8.5 แสนล้านบาท ตามด้วย บลจ.กรุงไทย เงินไหลออกสุทธิรวม 1.5 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.6 แสนล้านบาท และ บลจ.ไทยพาณิชย์ เงินไหลออกสุทธิรวม 1.2 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.5 แสนล้านบาท

โดย บลจ.ทั้ง 3 แห่งมีเงินไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วน บลจ.บัวหลวง เงินไหลออกสุทธิรวม 8.7 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.7 แสนล้านบาท และ บลจ.กรุงศรี เงินไหลออกสุทธิรวม 4.3 พันล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.6 แสนล้านบาท