อาคม เผยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่ กรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนด

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รมว.คลัง เผยคัดเลือกผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่ กรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนด ขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การคัดเลือกผู้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. นั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาที่จะต้องพิจารณาตามเกณฑ์การเปิดรับสมัคร ซึ่งขั้นตอนในการสรรหาเป็นไปตามกระบวนการทั้งหมด

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีสเปคในใจหรือไม่นั้น ก็ขอให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. มี 5 คน ซึ่งลาออก 1 คน จึงเหลือ 4 คน ได้แก่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข บอร์ดผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ บอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ, น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล บอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ, น.ส.สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ บอร์ดจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรอแต่งตั้งบอร์ดสรรหาเพิ่มเติมอีก 1 คน

ทั้งนี้ มีผู้เข้ามาสมัคร 5 ราย ซึ่งเป็นคนใน 2 ราย และคนนอกอีก 3 ราย ได้แก่

  1. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.
  2. นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.
  3. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
  4. นายวุฒิพงศ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
  5. น.ส.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โดยกระบวนการในการคัดเลือกผู้จัดการคนใหม่ จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ก่อนผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบันเกษียณอายุ ภายในเดือน มี.ค. 2566