หุ้น BCP พุ่งแรง รับข่าวซื้อเอสโซ่ ขึ้นแท่นโรงกลั่นใหญ่สุดในไทย

สถานีบริการน้ำมัน บางจาก

ราคาหุ้น BCP พุ่งแรงทำจุดสูงสุด 34.75 บาท +9.45% รับข่าวซื้อกิจการเอสโซ่ สวนทางราคาหุ้น ESSO ร่วงแรงทำจุดต่ำสุด -16.67% บางจากจะขยับสถานะเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่สุดในประเทศไทย สถานีบริการน้ำมันใกล้เคียง PTG-OR

วันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่ราคา 34.50 บาท เปลี่ยนแปลง +2.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.66% จากราคาปิดวันก่อนหน้า โดยราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 34.75 บาท เปลี่ยนแปลง +3 บาท หรีอเพิ่มขึ้น 9.45%

สวนทางกับราคาหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO ที่เปิดตลาดเช้าที่ราคา 9.35 บาท เปลี่ยนแปลง -1.75 บาท หรีอลดลง 15.76% จากราคาปิดวันก่อนหน้า โดยราคาหุ้นร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดที่ราคา 9.25 บาท เปลี่ยนแปลง -1.85 บาท หรือร่วงลงกว่า 16.67%

Advertisement

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นนั้น สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ประชุมบอร์ด BCP ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น ESSO จำนวน 2,283.75 ล้านหุ้น สัดส่วน 65.99% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจากบริษัท ExxonMobil Asia Holdings นอกจากนี้ BCP มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ ESSO เป็นจำนวนไม่เกิน 1,177.10 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนอีก 34.01%

ทั้งนี้หาก BCP และ ExxonMobil Asia Holdings ได้โอนหุ้นและชำระราคาตามธุรกรรมซื้อขายหุ้น โดยมีสมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ ESSO ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ทาง BCP จะได้หุ้นมาทั้งหมด 3,460.85 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 100% และคิดเป็นเงินประมาณ 33,312 ล้านบาท (ในกรณีที่คำนวณราคาซื้อขายอ้างอิงจากงบการเงินสิ้นเดือน มิ.ย. 65) หรือคิดเป็นเงินประมาณ 30,608 ล้านบาท (ในกรณีที่คำนวณราคาซื้อขายอ้างอิงจากงบการเงินสิ้นเดือน ก.ย. 65) ซึ่งเป็นราคาตามกลไกตลาด

โดยเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ ESSO ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนั้น มีความผันผวนของความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง และเมื่อคำนึงถึงระยะเวลาระหว่างวันที่บริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายและวันที่คาดว่าธุรกรรมซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงได้มีการกำหนดกลไกการปรับราคาของหุ้นที่ซื้อขายและราคาตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทกำหนดมูลค่ากิจการที่แน่นอนของ ESSO และเป็นการบริหารจัดการความผันผวนของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจที่อาจแตกต่างไปจากระดับปกติ

Advertisement

เบื้องต้นราคาซื้อขายในวันที่เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินสุทธิและรายการเทียบเท่าหนี้สิน เงินทุนหมุนเวียน และรายการอื่น ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยรายการที่ปรับปรุงดังกล่าวจะอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสล่าสุดฉบับสอบทาน ก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ ดังนี้

เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายการคำนวณ ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงถึงการปรับราคาซื้อขายตามกลไกการปรับราคาข้างต้นเสมือนว่าได้มีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ โดยอ้างอิงจากงบการเงินสอบทาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินสอบทานฉบับล่าสุด ณ วันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายใต้สมมุติฐานดังกล่าวนี้ มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อขาย 21,982 ล้านบาท หรือ 9.63 บาทต่อหุ้น และ 20,198 ล้านบาท หรือ 8.84 บาทต่อหุ้น (ตามลำดับ) โดยมีมูลค่ากิจการที่ 55,000 ล้านบาท

สำหรับเหตุผลการเข้าทำธุรกรรม เป็นไปตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมัน (R&M) ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานทางด้านพลังงานที่สำคัญมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนที่มีสัญชาติไทย

Advertisement

โดยบริษัทจะมีคลังน้ำมันและสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บน้ำมันได้ประมาณ 15 ล้านบาร์เรล ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนเชื้อเพลิงสำรองและความมั่นคงด้านพลังงาน และจะส่งผลให้บริษัทมีสถานะเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพิจารณาในแง่ของกำลังการผลิตติดตั้ง 294 พันบาร์เรลต่อวัน

ด้านบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) รายงานไว้ก่อนหน้านี้ว่า ในเชิงกลยุทธ์เติบโตระยะยาว เรามอง positive เพราะสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วโดยไม่ส่งให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงมาก โดยด้านธุรกิจโรงกลั่น กำลังการกลั่นของ BCP จะขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของกลุ่มได้ทันที และยังมี capacity เหลือสามารถรองรับการขยายตัวของสถานีบริการน้ำมันของ BCP ในอนาคตได้ในระยะยาว

ส่วนด้านธุรกิจการตลาด (สถานีบริการน้ำมัน) จะเพิ่มจานวนสถานีบริการฯได้ทันที 59% จนขึ้นมาใกล้กับอันดับ 1 และ 2 อย่าง PTG และ OR นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดสินค้า Lube บริการซ่อมรถยนต์ รวมถึงบริหารด้านขนส่งได้ในระยะยาว