คาราบาวกรุ๊ป ตั้งบริษัทร่วมทุน TDM ลุยธุรกิจให้บริการขนส่งกระจายสินค้า

คาราบาวกรุ๊ป

คาราบาวกรุ๊ป แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “ทีดี เอ็ม ลอจิสติกส์” เรียบร้อยแล้ว เดินหน้าให้บริการขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นบริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด (TWD) จากบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ร้อยละ 20.00

และอนุมัติให้บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด (TWD) เข้าร่วมทุนกับบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ทีดี เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด (TDM) เพื่อให้บริการขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ นั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท TDM ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท โดยมีกรรมการบริษัท ดังนี้

Advertisement

1. นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ
2. นางสาวเทียนธรรม เสถียรธรรมะ
3. นายศุภกร สัตถาเจริญ
4. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง
5. นางสาวชนันพัทธ์ มีเกียรติกุลธร
6. นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์