ซีพีเอฟ ส่ง “CPFGS” เข้าตลาดหุ้น ขายไอพีโอไม่เกิน 500 ล้านหุ้น

CPF ส่งบริษัทลูก “ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น” ผู้นำจัดจำหน่ายอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.ขายไอพีโอไม่เกิน 500 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทย แต่งตั้ง “บัวหลวง-เกียรตินาคินภัทร” เป็น FA มีแผนใช้เงิน ‘ทุนหมุนเวียน-ชำระคืนเงินกู้ยืม-M&A’

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายสุจริต มัยลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร รวมถึงกิจการร้านอาหารและธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยง ภายใต้กลุ่มซีพีเอฟ ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘มุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นผ่านอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพเชิงรุก’

โดย CPFGS จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ CPF ภายในประเทศไทยและจำหน่ายไปยังต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว (exclusive distributor and exporter) สำหรับผลิตภัณฑ์จากฐานการผลิตของ CPF ในประเทศไทย

               

นอกจากนี้ CPFGS มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ CPFGS จัดหาจากบุคคลภายนอก โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหารแก่ ผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงลูกค้าเชิงพาณิชย์ (commercial customer) เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HoReCa) ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งในไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ขณะเดียวกัน CPFGS ยังมีธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ภายใต้กิจการห้าดาวและกิจการร้านอาหารเชสเตอร์ รวมถึงธุรกิจขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ CPFGS จัดจำหน่ายล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค เช่น CP, Butcher, BKP, Super Chef, Meat Zero และ Jerhigh เป็นต้น อีกทั้ง CPFGS อยู่ในตลาดที่มีโอกาสการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักของ CPFGS รวมไปถึงธุรกิจดังต่อไปนี้

1.การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในประเทศไทยและในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยหลัก ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ไก่ เนื้อกุ้ง และเนื้อปลา ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

2.ธุรกิจร้านอาหาร คือ กิจการห้าดาว (Five Star) ร้านเชสเตอร์ (Chester’s) ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ การให้บริการจัดเลี้ยง และร้านอาหารอื่นๆ  ซึ่งมีจำนวน 5,101 แห่งทั่วประเทศไทย

3.ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง คือ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มมูลค่า (value-added pet snack products) ภายใต้ตราสินค้า Jerhigh และ Jinny

ซีพีเอฟ ส่ง “CPFGS” เข้าตลาดหุ้น ขายไอพีโอไม่เกิน 500 ล้านหุ้น

CPFGS มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยผ่านช่องทางการจำหน่ายแบบ B2B2C, B2B และ B2C ผ่าน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น 7-11, Makro, Lotus’s, BigC, Tops, Central Food Hall และร้านค้าปลีกในเครือ The Mall นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายผและส่งออกไปยัง 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ช่องทางการจำหน่าย B2B2C และ B2B ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกา

CPFGS มุ่งนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและพันธมิตรทั่วทุกมุมโลก รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับกลุ่มบริษัท CPF ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางและมีระบบนิเวศทางธุรกิจที่หลากหลาย เป็นแหล่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นคงและคุณภาพสูง ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณค่า เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชากรโลก

“CPFGS เชื่อว่า อาหารที่ดีคือการลงทุนเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี เราจึงมองไปข้างหน้า ไม่หยุดสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งมอบนวัตกรรมทางอาหารให้แต่ละคำที่คุณทานได้มากกว่าอาหารทั่วไป เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอาหารและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้ประชากรโลก” นายสุจริต กล่าว

ซีพีเอฟ ส่ง “CPFGS” เข้าตลาดหุ้น ขายไอพีโอไม่เกิน 500 ล้านหุ้น

สำหรับรายได้งวดสิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา CPFGS มีรายได้รวมจากการขายสินค้าจำนวน 170,830 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีจำนวน 6,173 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 3.6 โดยระหว่างปี 2563 และ 2565 รายได้และกำไรของ CPFGS มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 18.4% และ 120.3% ตามลำดับ

ล่าสุด CPFGS ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยจะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 500,010,000 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย 1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทไม่เกิน 66,700,000 หุ้น 2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย CPF ไม่เกิน 316,655,000 หุ้น และ 3.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) ไม่เกิน 116,655,000 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้

อย่างไรก็ดีจำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) (ถ้ามี)

มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม รวมถึงการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ/หรือธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยภายหลังการ IPO นั้น CPFGS ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF พร้อมได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม)

ซีพีเอฟ ส่ง “CPFGS” เข้าตลาดหุ้น ขายไอพีโอไม่เกิน 500 ล้านหุ้น