สินทรัพย์ดิจิทัลผันผวนลดลง บิตคอยน์ผลตอบแทนพุ่ง 66.21%

สินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงาน ก.ล.ต.เผยมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเดือน พ.ค.อยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านบาท รวมบัญชีซื้อขายทำธุรกรรม 1.7 แสนบัญชี ตลาดแนวโน้มผันผวนลดลง บิตคอยน์ผลตอบแทนสูงสุด 66.21%

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์ พบว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่าตามมาร์เก็ตแคปประมาณ 1.16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ง Bitcoin มีสัดส่วน 46.6% ของมาร์เก็ตแคปป สำหรับมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 2.91 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 2.35% (ที่มา : coinmarketcap.com ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566)

โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 สินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ได้แก่ Bitcoin ได้ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 66.21% ขณะเดียวกัน Ethereum ให้ผลตอบแทนรองลงมาที่ 56.70% ด้าน BNB ผลตอบแทนที่ 22.65% ในทางกลับกันขณะที่ KUB ให้ผลตอบแทน -7.10% ซึ่งในช่วง 23-29 พฤษภาคม 2566 พบว่าความผันผวนในตลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

               

ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนติดลบมากที่สุด ได้แก่ Coal ที่ให้ผลตอบแทนติดลบ -59.30% และรองลงมาคือดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ที่ -8.82% (ที่มา : Bloomberg และ Coinmarketcap ณ 29 พ.ค. 2566)

โดยช่วงวันที่ 1-29 พฤษภาคม 2566 มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 45.95% ของเดือนเมษายน ที่ 3.7 หมื่นล้านบาท โดยบุคคลธรรมดาในประเทศมีการซื้อขายมากที่สุด

นอกจากนี้มีจำนวนบัญชีซื้อขายที่ active ผ่านศูนย์การซื้อขายฯ อยู่ที่ 1.7 หมื่นบัญชี คิดเป็น 75.48% ของเดียวเมษายน 2566 (1.55 แสนบัญชี) โดยส่วนใหญ่เป็นบัญชีของบุคคลธรรมดาในประเทศ

Advertisement

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน (1-29 พฤษภาคม 2566) มีการรายงานว่า บุคคลธรรมดาในประเทศ, นิติบุคคลต่างประเทศและนิติบุคคลในประเทศ มีการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าการขาย ในขณะที่บุคคลธรรมดาต่างประเทศทำการขายมากว่าซื้อ