เปิดสัญญา ไทยเบฟ จ่าย 2,000 ล้านบาท ค่าตัว “ผู้ปรุงสูตรลับ” หัวเชื้อสุรา

ThaiBev ไทยเบฟ ไทยเบฟเวอเรจ สุรา

เปิดข้อมูลกลุ่มไทยเบฟ ของเจ้าสัวเจริญ ทำสัญญาผูกพัน 40 ปี จ่ายค่าตัวล่วงหน้าให้เจ้าของสูตร “หัวเชื้อสุรา” 2 พันล้านบาท  

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ Thaibev ยักษ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ และธุรกิจอาหาร

ทั้งนี้ จากข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ของบริษัทไทยเบฟ ได้เปิดเผยถึงสัญญาภาระผูกพันที่สำคัญของบริษัท โดยหนึ่งในสัญญาสำคัญคือ “สัญญาว่าจ้างผู้ชำนาญการ” ในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา”

โดยระบุว่าในปี 2547 บริษัทไทยเบฟและบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้ทำสัญญาว่าจ้าง “ผู้ชำนาญการผู้หนึ่ง” ในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา” ซึ่งมีระยะเวลาว่าจ้าง 40 ปี คือนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587

ภายใต้เงื่อนไขสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 4 มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ชำนาญการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 4.3 ล้านบาท และเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุก ๆ รอบ 12 เดือน ในช่วง 20 ปีแรก (วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567) และหลังจากนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน รวมเดือนละ 2.5 แสนบาท จนครบกำหนดสัญญา ซึ่งค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 1,766.2 ล้านบาท

และต่อมามีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนเงินรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ชำนาญการท่านนี้เพิ่มเติม

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีค่าจ้างที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือจำนวนเงิน 231.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เปิดเผยว่า “ผู้ชำนาญการท่านนี้” คือใคร ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น Master blender บุคคลสำคัญที่กุมสูตรลับและกรรมวิธีการผลิตสุรา ของบริษัทไทยเบฟ และบริษัทย่อยตั้งแต่ในอดีต และต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาผูกพันระยะยาวไว้ 40 ปี ด้วยค่าตัวหลายพันล้านบาท