สคร. ปลื้ม “ร.ฟ.ท.-ขสมก.-กปน.-การท่าเรือ” เบิกจ่ายลงทุนสูงสุดในรอบ 7 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. เผยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณผลงานเด่น อัตราการเบิกจ่ายในปี 2566 สูงที่สุดในรอบ 7 ปี “ร..ฟท.-ขสมก.-กปน.-การท่าเรือ” แตะ 100% รับบางโครงการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบฯลงทุนจนถึงเดือนกันยายน 2566 จำนวน 207,639 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99% ของแผนการเบิกจ่าย

               

ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (ต.ค. 2565-ก.ย. 2566) 34 แห่ง จำนวน 116,478 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93% ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (ม.ค.-ก.ย. 2566) 9 แห่ง จำนวน 91,162 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107% ของแผนการเบิกจ่าย

“ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจะมีอัตราการเบิกจ่าย งบฯลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่ถือเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่สูงที่สุดในรอบ 7 ปี โดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่สามารถเบิกจ่ายได้ถึง 100% ของกรอบงบฯลงทุน สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 9 เดือน คิดเป็น 57% ของกรอบงบฯลงทุน ซึ่ง สคร. จะกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเบิกจ่ายงบฯลงทุนในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป”

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า สิ้นปีงบประมาณ 2566 รัฐวิสาห กิจ ปีงบประมาณมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) และโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครง การพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง

“อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง ขององค์การเภสัชกรรม และโครง การก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค”