ทริส ประกาศเครดิตเรตติ้ง “ทรู” หลังศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องมติ กสทช.

true ทรู ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทริสเรทติ้ง ชี้คำสั่งศาลปกครองสูงสุดยังไม่กระทบอันดับเครดิต “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ในทันที มองอาจกินเวลานานกว่าจะได้ข้อสรุป รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ทริสเรทติ้ง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอเพิกถอนมติ กสทช. ที่รับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทเดิมก่อนการควบรวม) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไว้พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเป็นการสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาประเด็นของคดีดังกล่าวว่ามติรับทราบการควบรวมธุรกิจของ กสทช. ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้ว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องโดยขาดอายุความไปแล้วก็ตาม

               

ทริสเรทติ้ง เห็นว่า คดีความดังกล่าวยังไม่มีผลต่ออันดับเครดิตของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ในทันที เพราะอาจกินเวลานานกว่าจะได้ข้อสรุป และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะความเสี่ยงด้านธุรกิจและความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ TRUE อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”