ก.ล.ต.แจ้งคืบหน้าคดี STARK ขยายผลตรวจผู้สอบบัญชี-ใช้ข้อมูลภายใน

พรอนงค์ บุษราตระกูล

เลขาธิการ ก.ล.ต.แจ้งคืบหน้าคดี STARK ขยายผลตรวจผู้สอบบัญชี-ใช้ข้อมูลภายใน บูรณาการร่วมมือ DSI-ปปง.-ตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างต่อเนื่อง หลังกล่าวโทษบุคคลกรณีตกแต่งงบการเงิน-ยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดรวม 10 ราย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้ร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) มาตั้งแต่ก่อนหน้า และภายหลังการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด และปัจจุบันยังดำเนินการต่อเนื่อง

โดยมีเรื่องที่ได้ขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้ว ก.ล.ต.จะสื่อสารให้ทราบต่อไป

               

ทั้งนี้ กรณี STARK อยู่ในกระบวนการการบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการกับกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง และยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ DSI และ ปปง.อย่างเต็มที่ต่อไป

เพื่อให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่ทำได้อย่างรวดเร็วและรัดกุม และช่วยยับยั้งความเสียหายต่อประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากกรณีนี้ เป็นการกระทำความผิดที่มีหลายฐานความผิดและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

ซึ่งส่วนที่ ก.ล.ต.กล่าวโทษไปแล้วนั้น เป็นส่วนที่ ก.ล.ต.เห็นว่าสามารถแยกดำเนินการไปก่อนได้ ได้แก่ การกล่าวโทษบุคคลกรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จ รวมจำนวน 10 รายต่อดีเอสไอ และการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดรวม 10 ราย และห้ามไม่ให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว