เปิดโผ 5 หุ้นจ่ายปันผล ขึ้นเครื่องหมาย XD ต้นเดือน ธ.ค. นี้

หุ้นไทย

ส่องหุ้นปันผล 5 บริษัท บอร์ดมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ต้นเดือน ธ.ค. นี้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บจ.) ซึ่งส่วนใหญ่มีผลดำเนินการออกมาค่อนข้างดี ได้ทยอยประกาศจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. นี้ ได้แก่

1. บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (TNH)

คณะกรรมการบริษัท TNH มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 01 ธ.ค.2566 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 ธ.ค. 2566

2. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (SSC)

คณะกรรมการบริษัท SSC มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.52 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 04 ธ.ค.2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 22 ก.พ. 2567

3. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (RJH)

คณะกรรมการบริษัท RJH มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 04 ธ.ค. 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 ธ.ค. 2566

4.PROSPECT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) คณะกรรมการ PROSPECT มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.22 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 06 ธ.ค.2566 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 ธ.ค. 2566

5. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ (MJLF)


คณะกรรมการ MJLF มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.1290 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 04 ธ.ค.2566 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 ธ.ค. 2566