สธ. ร่วมวงแก้หนี้ ผุดคลินิกสุขภาพการเงินช่วยบุคลากร

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

สธ. ร่วมวงแก้ปัญหาหนี้สิน เปิดคลินิกสุขภาพการเงินช่วยบุคลากร เริ่ม 8 ธ.ค. 2566 นี้ พร้อมจับมือออมสินผุด 2 โครงการแก้หนี้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้จะเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินในทุกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากรด้วย

ขณะเดียวกันยังจับมือกับธนาคารออมสินแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรผ่าน 2 หลักการ คือ

1.การนำบุคลากรที่มีหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบ โดยเสียอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 6

2.บุคลากรที่มีหนี้ในระบบ เช่น หนี้บ้าน จะได้รับการปรับปรุงหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

โดยจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) 2 โครงการ คือ

1.โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งการรีไฟแนนซ์ ซื้อบ้านหลังใหม่ ปลูกสร้างบ้าน และต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

2.โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่น ๆ 4 รูปแบบ คือ สินเชื่อสวัสดิการ : อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น, สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ, สินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จตกทอด และสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันในกลุ่มบุคลากรสังกัด สธ.ที่มีมากกว่า 5 แสนคนนั้น จำนวนหนึ่งประสบปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบเช่นกัน


นพ.ชลน่านย้ำว่า ทั้ง 2 โครงการจะช่วยกลุ่มบุคลากรที่เป็นหนี้นอกระบบได้อย่างดี และจะช่วยทำให้บุคลากรมีเงินเหลือเก็บเฉลี่ย 5,751 บาทต่อเดือน และประหยัดรวม 6,042 ล้านบาทต่อปี