ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 25 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 410 ราย หนี้หาย 108 ล้าน

หนี้ครัวเรือน

ปลัดมท. เผยผลลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบครบ ระบบครบ 25 วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 410 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 108 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 109,342 ราย มูลหนี้รวม 6,934 ล้านบาท เช็กจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 25 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 6,934.999 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 109,342 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 95,195 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 14,147 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 79,784 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,874 ราย เจ้าหนี้ 5,902 ราย มูลหนี้ 586.413 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,665 ราย เจ้าหนี้ 3,927 ราย มูลหนี้ 295.052 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,315 ราย เจ้าหนี้ 3,140 ราย มูลหนี้ 270.392 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,201 ราย เจ้าหนี้ 2,699 ราย มูลหนี้ 319.765 ล้านบาท

5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,884 ราย เจ้าหนี้ 2,352 ราย มูลหนี้ 217.894 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 155 ราย เจ้าหนี้ 123 ราย มูลหนี้ 6.823 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 228 ราย เจ้าหนี้ 146 ราย มูลหนี้ 16.008 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 293 ราย เจ้าหนี้ 209 ราย มูลหนี้ 9.531 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 364 ราย เจ้าหนี้ 232 ราย มูลหนี้ 13.614 ล้านบาท

5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 390 ราย เจ้าหนี้ 259 ราย มูลหนี้ 16.313 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 1,984 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 410 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 173.727 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 64.954 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 108.772 ล้านบาท

ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 409 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 0.283 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 0.061 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลดลง 0.22 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย กล่าวต่อว่า ต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการไกล่เกลี่ย เพราะเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน และสามารถหลุดออกจากการเป็นหนี้นอกระบบได้ โดยกระทรวงมหาดไทยจะบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานบูรณาการการปฏิบัติช่วยกัน ยุยงให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้

โดยจะเชิญเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบโดยเร็วที่สุด โดยยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของลูกหนี้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เก็บข้อมูล พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น ทั้งการลงทะเบียนหนี้นอกระบบและการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ กล่าว